Myśl wszechstronnie
– działaj stopniowo

Elementy modułowe architektury Cisco Collaboration Architecture współdziałają, zapewniając atrakcyjne możliwości współpracy w ramach jednej bądź wielu organizacji.

Platforma ta umożliwia opracowanie planu inwestycji zapewniającego współdziałanie z istniejącymi i przyszłymi zasobami.

Architektura
Cisco Collaboration

Działaj
stopniowo

Ta otwarta i zintegrowana architektura współdziała z nowymi oraz dotychczasowymi technologiami i upraszcza procesy biznesowe klientów. Dostosowując tę architekturę do własnych celów strategicznych, można:
• zwiększyć efektywność pracy i zmniejszyć całkowity koszt posiadania;
• przyspieszyć wprowadzanie na rynek usług i produktów oraz zwiększyć przychody;
• zwiększyć zadowolenie klientów i generować nowe pomysły.
Architektura Cisco Collaboration umożliwia uzyskanie znacznej przewagi nad konkurencją. Znosi bariery utrudniające współpracę organizacji, które stosują różne formaty, narzędzia i urządzenia. Zapewnia ona również elastyczną architekturę i sprawność organizacyjną, dzięki którym można szybko reagować na zmieniające się potrzeby firmy.

Przyspiesz wdrożenie przewagi konkurencyjnej
z Cisco Change Management

Wdrożenie

Usługa Cisco Collaboration Change Management Service może pomóc w szybszym i skuteczniejszym wdrażaniu technologii do współpracy. Dzięki współpracy codziennie tworzona jest nowa wartość biznesowa, od redukcji kosztów podróży i szybsze podejmowanie decyzji aż po lepsze relacje pomiędzy pracownikami, partnerami i klientami. Rynki wywierają coraz większą presję na przedsiębiorstwa, aby nadążyły za ewoluującymi żądaniami klienta, a jednocześnie wdrażały oszczędnie rozwiązania. Niektóre firmy mogą jednak stwierdzić, że tego rodzaju cenne narzędzia i technologie współpracy nie są wykorzystywane w pełni lub, co gorsza, wcale. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał technologii współpracy w celu osiągnięcia ustalonych celów biznesowych i pożądanych zwrotów z inwestycji (ROI), rzeczą kluczową jest, aby zmiany procesu, kultury i biznesu dokonywały się w całej organizacji, od informatyków po użytkowników końcowych. Zmiany te muszą być wdrażane szybko i precyzyjnie, a wewnętrzne zespoły IT muszą nabyć trwałe umiejętności zarządzania bieżącymi transformacjami.

Zadządzanie

Skuteczne zarządzanie zmianą pomoże w przyjęciu nowych technologii i w zminimalizowaniu ich wpływu na biznes, procesy i ludzi. Cisco®Collaboration Change Management Services opracowała skrojone na miarę procesy, narzędzia i techniki, aby pomóc organizacjom dokonać zmian oraz wyeliminować bariery w przyjmowaniu nowych rozwiązań w sposób szybszy i skuteczniejszy.

Wsparcie

Eksperci w zarządzaniu zmianą Cisco Services posiadają ogromną wiedzę praktyczną na temat obsługi złożonych rozwiązań w zakresie współpracy na dużą skalę i ponad dziesięcioletnie doświadczenie w owocnym zarządzaniu doświadczeniem klienta. Sprawdzone metody i specjalistyczna wiedza, oparte na dogłębnej znajomości branży, pomogą twojej firmie podnieść wartość biznesu, zrealizować zamierzone cele, zwiększyć zaangażowanie, zidentyfikować i przezwyciężyć przeszkody oraz zmotywować pracowników.

Cisco Collaboration Change Management Services
obejmuje poniższe główne działania:

Zarządzanie projektem: Zapewnienie jednego punktu kontaktu koordynującego zadania Cisco, opracowanie harmonogramu i określenie kamieni milowych oraz plan projektu w trakcie całego okresu świadczenia usług.

Ocena: Ocena aktualnej gotowości twojej organizacji oraz barier stojących na drodze do zmian z perspektywy przywództwa, zachowań, kultury, stanowisk, zadań, polityki i procesów.

Analityka: Zbadanie poziomów wykorzystania narzędzi do współpracy oraz odpowiadających im wskaźników biznesowych w celu opracowania interpretacji i rekomendacji w oparciu o pożądane wyniki biznesowe i standardy branżowe.

Strategia i zarządzanie: Stworzenie kompleksowej strategii i planu realizacji w celu wyeliminowania barier oraz przyspieszenia wykorzystania i przyjęcia technologii wspomagających współpracę, a także osiągnięcia celów biznesowych.

Marketing i komunikacja: Przygotowanie wewnętrznej strategii marketingowej i komunikacyjnej w celu zwiększenia świadomości i podniesienia motywacji względem nowej technologii współpracy.

Szkolenie: Opracowanie strategii szkoleniowej, która przekaże pracownikom IT i użytkownikom końcowym wiedzę na temat najlepszego sposobu wykorzystania technologii współpracy i przyjęcia nowych procesów.

„Podniesienie wydajności pracowników, których praca nie może być automatyzowana to wyzwanie naszych czasów – stawka jest wysoka.”

KcKinsey & Company

The 21st Century Organization.

Dowiedz się więcej
sprawdź jak łączymy ludzi, biura i technologię

www.collaboration-expert.pl

EIP S.A.
ul. J. Dąbrowskiego 30
02-561 Warszawa
NIP: 951 219 32 83

+48 22 339 18 60
ask@collaboration-expert.pl

Oddziały

EIP S.A. |O. Wrocław
ul. Piękna 23/26
50-505 Wrocław

EIP S.A. |O. Białystok
ul. Bukowskiego 1b/2
15-066 Białystok